NEPS

"North European Pipeline System"

Beskrivelse af anlægget
Etableringen af tankområderne, pumpestationerne og rørsystemet blev
påbegyndt i 1953 ved hjælp af NATO infrastrukturmidler og blev
gradvist udvidet med alliancens behov for brændstoffer. Hovedparten
af udbygningen blev afsluttet sidst i 1960’erne. NEPS er således
bygget med det militære beredskab for øje. I fredstid anvendes
systemet i militær sammenhæng primært til forsyning af flyvevåbenet.
Civilt anvendes dele af systemet af Foreningen af Danske
Olieberedskabslagre (FDO), som har et antal tanke med forbindelse til pipelinen. 

Forsvarets Depot og Distribution (FDD), som er en NIV III
myndighed under Forsvarets Materieltjeneste (FMT), er driftsansvarlige for NEPS.
NEPS har en større kapacitet, end forsvaret i dag har behov for.
Derfor arbejdes der på at udnytte den ledige kapacitet ved at udleje
tanklagre og tilbyde transport af brændstof i ledningen.
Rørledningen har en samlet længde på ca. 650 km, hvoraf den danske del
af ledningen har en længde på ca. 580 km.


Pipelinen er i hovedtræk et nordsyd gående system, der strækker sig
fra Frederikshavn i nord til Kielerkanalen i syd. Systemet er i
Danmark forbundet til flyvestationerne Aalborg, Karup og Skrydstrup
samt til de tidligere flyvestationer Tirstrup og Vandel. Derudover er
NEPS forbundet med FDO systemet flere steder og omfatter også flere
stikledninger i den forbindelse. NEPS er i Danmark forbundet til Shell
Raffinaderiet i Fredericia og Esbjerg Havn. Der er importsteder i
Esbjerg Havn, Lyngsbæk Pier ved Ebeltoft, Understed
fortøjningsarrangement ved Frederikshavn samt i oliehavnen i Aalborg.
På Sjælland er der importsteder i Hundested Havn og Flådestation
Korsør. Begge steder er der en pipeline til et tankområde. Flere
pipelinen jf. punkt 3.1 er tømte og planlægges afhændet.


Ved import af brændstof sker leverancen enten fra skib eller direkte
fra raffinaderi. Efter kvalitetskontrol pumpes brændstoffet fra
modtagertankområdet til det tankområde, hvorfra produktet kan udleveres.
Brændstoflagrene (tankområderne), som hver især bl.a. består af flere
jorddækkede tanke, er placeret langs pipelinen. Ved importanlæggene
og på pipelinen er der flere pumpestationer.   

  NEPS kort kan findes under DOWNLOAD 

 OBS!! UNDER DOWNLOAD findes der en PDF'en som hedder "CEPS" (kan anbefales) 

 DAMILAINFO@GMAIL.COM